Print This Page

Nieuws

 

 Laatste nieuws: 

Donderdag 2 juli

Vanmiddag zijn alle leerlingen vrij. Dit in verband met de de verwachte extreme hitte. Maak er een fijne middag van.

Groep 8 neemt vanmiddag vanaf 17.30 uur afscheid van school.  De ouders zijn uitgenodigd vanaf 19.00 uur. De avond is om 20.30 voor ouders en leerkrachten afgelopen. Groep 8 blijft echter met hun leerkrachten nog een nachtje "slapen" op school. Morgen om 10.30 uur worden ze dan de school uitgegleden.

Sponsorloop
Komt allen en moedig uw zoon of dochter aan.  Vanmiddag wordt de sponsorloop gehouden. Het weer wordt prima. Er zullen voldoende drinkposten zijn. Hopenlijk hebben de prestaties van de leerlingen er niet onder te lijden. Dus kom met z'n allen en moedig ze aan.

Onthulling Drents Verkeersveiligheidslabel.
Vandaag komt wethouder Wilms het Drents Veiligheidslabel aan ons uitreiken. Scholen krijgen dat label uitgereikt door veilig verkeer Drenthe nadat zij hebben laten zien dat zij meer dan voldoende aan verkeersonderwijs doen. Om ongeveer 11.30 uur is hij bij ons op school aanwezig.

's Middags gaan wij dit vieren d.m.v. een verkeersvossenjacht voor de groepen 3 t/m 8 en verkeersspelletjes voor groep 1 en 2.

De verkeerswerkgroep heeft eenprachtig programma voor de leerlingen uitgewerkt.

Vandaag geen Nieuwsbrief. Het is niet gelukt om voor vandaag de Nieuwsbrief klaar te hebben. De Nieuwsbrief gaat nu volgende week mee.

Nieuws directeur Cluster.
Door bovenstaande link aan te klikken kunt u de brief van de gemeente lezen, die vandaag mee is gegaan met de leerlingen. De gemeente informeert u hierin dat de heer Denny Lambers directeur van het cluster Klazienaveen, Nieuw Dordrecht is geworden. We willen hem via deze weg van harte feliciteren en we hopen op een goede en plezierige samenwerking.

Schoolfotograaf
Noteer in uw agenda. Dinsdag 12 mei de schoolfotograaf.

Dodenherdenking
Maandag 4 mei gaan leerkrachten, leerlingen en ouders naar de herdenkingsdienst in de hervormde kerk en lopen zij mee in de stille tocht naar het kerkhof. Daar zullen enkele leerlingen een krans leggen en een gedicht voorlezen. Wij waarderen het zeer dat onze leerlingen daar aan mee doen. Zo laten zij zien: "Dat ook zij  niet vergeten".

De herdenkingsdienst in de hervormde kerk begint om 19.00 uur.
De stille tocht begint om 19.45 uur
Om 20.00 uur is de 2 minuten stilte op het kerkhof
.

Mei vakantie
Volgende week zijn we vrij van 4 t/m 8 mei. Maadag 11 mei beginnen we weer. Een fijne vakantie allemaal.

Avond vier daagse
Het inschrijvingstermijn voor de avondvierdaagse is voorbij. De werkgroepleden hebben de lijsten al ingevuld en dit jaar doen we met maar liefst met 95 deelnemers mee. Dat belooft dus een mooie "optocht" te worden van Dortsetillers.

Sportdag
De sportdag voor zowel de onderbouw, rondom school, als de bovenbouw, op de sportvelden van Klazienaveen, waren zeer geslaagd. Vooral de peuters en de leerlingen t/m groep 4 hebben onder begeleiding van veel enthousiaste  ouders genoten van de spelletjes die ze konden spelen. Ook het broodje knakworst was een groot success. Dit was voor de eerste keer dat we rondom de school de spelletjes deden en dat is ons allen goed bevallen.

Startgroep peuters.
Vandaag is de startgroep peuters bezocht door een verslaggeefster van de Algemene Onderwijs Bond (AOB). Zij gaan in hun blad een artikel wijden aan onze startgroep. Wij houden u op de hoogte.

Pannenkoekendag 
Vanmorgen zijn alle leerlingen van groep 8 begonnen, onder begeleiding van de kookgroep, met het bakken van de pannenkoeken. Tussen de middag worden ze aan de genodigden geserveerd. We hopen dat het smullen wordt.

Clusterdirecteur,
Hieronder vindt u een gedeelte van de brief van de gemeente die vandaag met de oudste leerlingen meegaat. Helaas kon de brief niet mee aan de peuters en de leerlingen van groep 1 en 2, vandaar dat nu het belangrijkste gedeelte van de brief, voor onze school, hier geplaatst is. Mocht u er vragen over hebben dat kunt u daarvoor altijd op school terecht.

Geachte ouders/verzorgers, 

In 2014 heeft u twee nieuwsbrieven van ons ontvangen. Hierin is aangekondigd dat Openbaar Onderwijs Emmen per 1 augustus 2016 in clusters van meerdere scholen gaat werken. De reden hiervan is dat de werkdruk op kleine scholen de laatste periode is toegenomen. Vaak moet door een kleine groep leerkrachten veel verschillende taken worden uitgevoerd. De taken op een kleine school zijn namelijk niet minder dan op een grote school. Door samen te werken binnen een cluster gaat het beter lukken om taken te verdelen en elkaar te vervangen. Ook de grotere scholen hebben voordeel van de clustervorming, doordat ze in de onderwijsteams kennis en expertise kunnen uitwisselen en op grotere schaal (dus voordeliger) inkopen kunnen doen.
Leiding binnen clusters/scholen
Ieder cluster wordt straks aangestuurd door een directeur. Op iedere school is dan een locatieleider aanwezig voor de dagelijkse leiding. Inmiddels heeft de werving en selectie voor directeuren van clusters plaatsgevonden. Het college heeft dinsdag 24 maart jl. een besluit genomen over de voorgenomen benoeming van directeuren van clusters.
Advies Medezeggenschapsraden (MR)
De plaatsing is nog niet definitief. De MR-en hebben nog een belangrijke adviesrol. Maandag 20 april en dinsdag 21 april vinden gesprekken plaats tussen de samengestelde MR en de voorgedragen directeur van het cluster. De samengestelde MR brengt een advies uit op het besluit om de voorgedragen kandidaat binnen hun cluster te plaatsen. Dit advies wordt meegenomen in de definitieve besluitvorming. Op 28 april zal het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de samengestelde MR, een definitief besluit nemen ten aanzien van de benoeming van de directeuren van clusters.

De volgende medewerkers per 1 augustus 2016 te plaatsen als directeur van een cluster:

Cluster 7 :
de heer Dennie Lambers, nu directeur van obs de Esdoorn te Weerdinge

In de bijlage ziet u binnen welk cluster uw school behoort. 

Bijlage
Clusterindeling per 1 augustus 2016 Openbaar Onderwijs Emmen:
7. De Planeet, de Spil, Viersprong, de Dordtse Til (Meester Halma)


Nieuwsbrief
Klik op onderstaande datum voor desbetreffende uitgave van de Nieuwsbrief, de bijdrage van groepswerk kunt u niet bij ieder nummer bekijken, omdat deze dan niet digitaal is, maar door de kinderen zelf wordt gemaakt, d.m.v. tekening of eigen geschreven stukje.

Planning Nieuwsbrieven 2014-2015
 
 

Nummer:
Datum:

Bijdrage klassenwerk door:

1
 groep 8
2
 25-09-2014
 groep 1/2 A
3

 30-10-2014
schoolontbijt +klasbord

 
4
 27/11/2014
5
 18-12-2014
6
 29-01-2015
7
 20-02-2015
 
8
 26-03-2015
9
 30-04-2015
 
10
 
 
11
 02-07-2015
12
 inzet leekrachten , lln. werk
 
13
 
 
14
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


Vorige pagina: Geschiedenis
Volgende pagina: Informatie