Print This Page

Nieuws

 

 Laatste nieuws: 

Donderdag 23 april.

Koningsspelen / sportdag.
Op de agenda staat voor morgen de koningsspelen genoteerd. Dat blijft ook zo, maar er zijn geen activiteiten aan verbonden. De afgelopen jaren hadden wij op deze dag een sportdag, maar dat gaat dit jaar niet door. De sportdag voor de bovenbouw is verschoven naar woensdag 29 april. Dat is gezamenlijk besloten met alle scholen in Klazienaveen. Door deze verschuiving verschoof de sportdag voor de onderbouw ook naar 29 april. Op dit moment hebben we voor deze sportdag nog niet voldoende ouders voor de begeleiding. Mocht u tijd en interesse hebben dan kunt zich opgeven bij juf Bianca en juf Jitske. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Startgroep peuters.
Vandaag is de startgroep peuters bezocht door een verslaggeefster van de Algemene Onderwijs Bond (AOB). Zij gaan in hun blad een artikel wijden aan onze startgroep. Wij houden u op de hoogte.

Pannenkoekendag 
Vanmorgen zijn alle leerlingen van groep 8 begonnen, onder begeleiding van de kookgroep, met het bakken van de pannenkoeken. Tussen de middag worden ze aan de genodigden geserveerd. We hopen dat het smullen wordt.

Clusterdirecteur,
Hieronder vindt u een gedeelte van de brief van de gemeente die vandaag met de oudste leerlingen meegaat. Helaas kon de brief niet mee aan de peuters en de leerlingen van groep 1 en 2, vandaar dat nu het belangrijkste gedeelte van de brief, voor onze school, hier geplaatst is. Mocht u er vragen over hebben dat kunt u daarvoor altijd op school terecht.

Geachte ouders/verzorgers, 

In 2014 heeft u twee nieuwsbrieven van ons ontvangen. Hierin is aangekondigd dat Openbaar Onderwijs Emmen per 1 augustus 2016 in clusters van meerdere scholen gaat werken. De reden hiervan is dat de werkdruk op kleine scholen de laatste periode is toegenomen. Vaak moet door een kleine groep leerkrachten veel verschillende taken worden uitgevoerd. De taken op een kleine school zijn namelijk niet minder dan op een grote school. Door samen te werken binnen een cluster gaat het beter lukken om taken te verdelen en elkaar te vervangen. Ook de grotere scholen hebben voordeel van de clustervorming, doordat ze in de onderwijsteams kennis en expertise kunnen uitwisselen en op grotere schaal (dus voordeliger) inkopen kunnen doen.
Leiding binnen clusters/scholen
Ieder cluster wordt straks aangestuurd door een directeur. Op iedere school is dan een locatieleider aanwezig voor de dagelijkse leiding. Inmiddels heeft de werving en selectie voor directeuren van clusters plaatsgevonden. Het college heeft dinsdag 24 maart jl. een besluit genomen over de voorgenomen benoeming van directeuren van clusters.
Advies Medezeggenschapsraden (MR)
De plaatsing is nog niet definitief. De MR-en hebben nog een belangrijke adviesrol. Maandag 20 april en dinsdag 21 april vinden gesprekken plaats tussen de samengestelde MR en de voorgedragen directeur van het cluster. De samengestelde MR brengt een advies uit op het besluit om de voorgedragen kandidaat binnen hun cluster te plaatsen. Dit advies wordt meegenomen in de definitieve besluitvorming. Op 28 april zal het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de samengestelde MR, een definitief besluit nemen ten aanzien van de benoeming van de directeuren van clusters.

De volgende medewerkers per 1 augustus 2016 te plaatsen als directeur van een cluster:

Cluster 7 :
de heer Dennie Lambers, nu directeur van obs de Esdoorn te Weerdinge

In de bijlage ziet u binnen welk cluster uw school behoort. 

Bijlage
Clusterindeling per 1 augustus 2016 Openbaar Onderwijs Emmen:
7. De Planeet, de Spil, Viersprong, de Dordtse Til (Meester Halma)

Dag van Verkeer
Vandaag 26 maart  staat in het teken van verkeer. De verkeerswerkgroep gaat vandaag aan de slag met alle groepen. De onderbouw gaan oefenen op het verkeersplein, groep 3 en 4 maken een verkeerswandeling door de buurt, groep 5 en 6 gaan 's middags naar verkeersschool Nijland voor een fietsparcours en groep 7 en 8 krijgen op school praktijkles over de "dodehoek spiegel'. Ze hebben er mooi weer bij dus het gaat helemaal lukken. 
Groep 5 en 6 moeten dus niet vergeten om op fiets naar school te komen.

Moestuin
Afgelopen vrijdag zijn de groepen 5 t/m 8 weer begonnen met de moestuin. Zij doen dat onder begeleiding van Rene de Bruin en Marianne Strijker. We zijn nu nog de veldjes aan het schoomaken. In april beginnen we met poten en zaaien. We kunnen nog wel wat ouderhulp gebruiken.

Kijkuurtje op woensdag 18 maart van 17.00 tot 18.00 uur. ( zie voor foto's http://dordtsetil.abc-mediatheek.nl/#home ) 
Het kijkuurtje was een voltreffer. Bijna alle leerlingen zijn er geweest met hun ouders, opa's of oma's. Het was zeer gezellig. De leerlingen hebben vol enthousiasme verteld over wat ze allemaal gemaakt en geschreven hadden.

Maandag 2 maart
Vandaag zijn we weer begonnen. We kunnen er weer volop tegenaan. Het wordt een volle maand met aan het eind van de maand de contactavonden en op Goedevrijdag het paasvoetbaltoernooi. Houd de website in de gaten.

Iedereen hoort erbij.
Donderdagmiddag 19 februari hebben we ons pestproject afgesloten. In de speelzaal hebben alle groepen hun pamflets, gedichten, verhalen en liedjes tegen plagen, schelden en pesten gepresenteerd. Aan het eind van de bijeenkomst  hebben Demi (groep8) en Siem (groep 1/2 B) ons anti pest affiche onthuld. Het zijn drie grote doeken waarop alle leerlingen hun handen hebben afgedrukt en op de doeken staat: IEDEREEN HOORT ERBIJ, want dan alleen is er geen onderscheid en accepteren wij elkaar zoals we zijn.  Als we doen wat we vanmiddag allemaal hebben gezegd, dan denk ik dat wij als school, team en ouders, trots kunnen zijn op onze leerlingen en kinderen
.

Noor bijna kampioen.
Noor Zantingh onze voorleeskampioen uit de bovenbouw is geslaagd in haar eerste missie om voorleeskampioen van Emmen te worden. Ze is als beste uit de eertse voorrondes gekomen. Geweldig goed, maar uiteindelijk is Noor tweede van Emmen geworden en dat is een geweldige prestatie.  We zijn trots op je Noor. Gefeliciteerd.

Wethouder Arends op bezoek
Op woensdag 4 maart brengt wethouder Arends een bezoek aan onze startgroep peuters. Hij maakt natuurlijk ook een rondje door de gehele school. Het bezoek duurt van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Op dinsdag 3 februari hebben wij een informatieve avond over autistische aandoeningen bij kinderen en het effect van de omgeving op gedrag 
gehouden.

Onderzoek Startgroep Peuters.
Op dinsdag 3 februari houdt Oberon een gespreksronde met de medewerkers van de startgroep peuters. Zie verder de Nieusbrief.

Bezoek wethouder B.D.Wilms
Op woensdag 4 februari bezoekt wethouder B.D.Wilms de startgroep peuters. Het bezoek is van 8.45 tot 10.00 uur. Zie verder de Nieuwsbrief.

Groeps-informatieavond
Op maandagavond 12 januari hebben we een groeps-informatieavond gehouden. De leerkrachten hebben met de ouders over de gang van zaken in hun groep  besproken. Er is met veel animo over het "wel en wee" per groep gesproken

Sint is goed aangekomen.
Het was even wachten op de Sint, maar hij kwam toch..........lopend! Zijn vliegtuig kon namelijk niet op het schoolplein landen. Ze waren toen een stukje doorgevlogen en moesten zodoende lopend naar school. Met behulp van familieleden van de schoolkinderen werden de cadeautjes in kruiwagens naar school gebracht. Dat was een schitterend idee van Sint en zo kwam alles toch nog weer goed.

Klasbord
Bent u al ingelogd op klasbord? Vandaag heeft juf Sanne haar eerste berichten over het Nationaal Schoolontbijt op Klasbord geplaatst. Zij had direct al enige volgers. U kunt onze berichtgeving volgen door de code te activeren die in de Nieuwsbrief vermeld staat. 
U kunt ons vanaf vandaag zowel via  Klasbord als de website volgen. Klasbord is voor de directe foto's en opmerkingen , de website voor de iets langere items. Wij hopen dat u ons gaat volgen.

Toestemmingsformulier Klasbord
 Als u er niet mee akkoord gaat dat uw zoon of dochter met een foto op Klasbord wordt geplaatst,  kunt u dat d.m.v. toestemmingsformulier aangeven. Voor verdere informatie kunt u bij de directie terecht.

Activiteitenkalender
U kunt de activiteitenkalender voor de ouders op de pagina `Informatie` vinden. Op de pagina `Kalender` gaat op dit moment iets fout waardoor we het daar niet kunnen plaatsen.

Schooltuin
Onze schooltuin wordt onkruid vrij gemaakt en omgeploegd, daarna gaan wij ermee aan het werk. Ondertussen hebben 2 ouders zich gemeld om mee te helpen. Hopenlijk volgen er nu meer.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het realiseren van onze schooltuin. We hebben voor iedere groep een perceeltje in onze gezamenlijke tuin, maar er staat nog niets in. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij zouden kunnen helpen en die ons ook kunnen helpen bij het onderhoud van de tuin. Help ons en laat de tuin een success worden voor de leerlingen.

Nieuwsbrief
Klik op onderstaande datum voor desbetreffende uitgave van de Nieuwsbrief, de bijdrage van groepswerk kunt u niet bij ieder nummer bekijken, omdat deze dan niet digitaal is, maar door de kinderen zelf wordt gemaakt, d.m.v. tekening of eigen geschreven stukje.

Planning Nieuwsbrieven 2014-2015
 
 

Nummer:
Datum:

Bijdrage klassenwerk door:

1
 groep 8
2
 25-09-2014
 groep 1/2 A
3

 30-10-2014
schoolontbijt +klasbord

 
4
 27/11/2014
5
 18-12-2014
6
 29-01-2015
7
 20-02-2015
 
8
 26-03-2015
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


Vorige pagina: Geschiedenis
Volgende pagina: Informatie