MR, OR en Leerlingenraad

MR
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.
Momenteel is de mr als volgt samengesteld:

Oudergeleding
Francis Peters (voorzitter)
Dennis Weitering (secretaris/penningmeester)                                    
Diana Schepers (lid)                                     
Mariëlle Nijland (afgevaardigde naar de GMR van de gemeente Emmen)                               
Gea Jalving (proefplaatsing)
Jornes Tieck (proefplaatsing)            

Personeelsgeleding:
Renate Visscher (lid)
Anja van Oostrum (lid)
Jitske Vermeulen (lid)             

De locatieleider  is aanwezig bij de vergaderingen, maar is geen lid van de mr.

OR
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers. Het is daarom belangrijk dat zij weten wat er onder ouders/verzorgers leeft.
De ouderraad is momenteel als volgt samengesteld:

Gerbrig Snoek (voorzitter)
Christine Muskee (penningmeester) 
Enola Bakker (vice-penningmeester)                            
Wendy v/d Velde (secretaris)
Cariena Walda (lid)          
Alice Doek (lid)                
Linda Muskee (lid)             
Jacqueline Mink (lid)        
Els Doek (lid)

Leerlingenraad
Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:
- Bryan Doek (groep 8)
- Larissa Brouwer (groep 8)
- Dominique Peters (groep 7b)
- Melvin Oost (groep 7a)
- Yuri Christ (groep 6)
- Danique Wanders (groep 6)

Leerlingenraad