Overblijven

Tussen Schoolse Opvang (Overblijven)
Voor € 2,- kan uw kind tussen de middag op school overblijven. Hiervoor is een
overblijfregeling met bijbehorend reglement opgesteld, in overleg met de vrijwilligsters, de
OR en de MR. Hierin zijn de regels en voorwaarden opgenomen die gelden t.a.v. het
overblijven. Doel hiervan is dit zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen.
Als u uw kind aanmeldt voorde TSO, krijgt u dit reglement.
Er zijn op dit moment 5 vrijwilligsters, die de TSO realiseren.

U kunt uw kind telefonisch aanmelden bij Ineke Poker.
Telefoon: 0591-312866/ 06-38284783

Er wordt gewerkt met een strippenkaart van € 20,-
Als deze kaart bijna vol is krijgt u via de mail een melding en kunt u een nieuwe kaart kopen.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het geld voor de kaart aan de kinderen meegegeven wordt.
De betaling gaat via een bankrekening.

Geldbesteding
Van het overblijfgeld worden de overblijfouders betaald en er worden spelletjes of andere
materialen gekocht om het overblijven zo aangenaam mogelijk te maken.

Waar blijven we over?
In het schoolgebouw is een lokaal dat gebruikt kan worden als overblijflokaal.

De kleinste kinderen worden opgehaald om naar het overblijflokaal te gaan.
Vanaf groep 4 komen de kinderen zelf naar het overblijflokaal.

De kinderen moeten zelf brood en drinken meenemen

Na het eten kunnen we op het schoolplein spelen.
Kinderen tot en met groep 4 gaan onder begeleiding van een overblijfouder naar buiten.
Bij slecht weer blijven we binnen spelen.

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden