Missie

“Oog voor de wereld”
Obs  de Dordtse Til werkt vanuit de zes kernwaarden van openbaar onderwijs en de bestuurlijke missie en visie met de bijbehorende negen ‘onderwijstegels’.

We geven onze leerlingen de ruimte om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vanuit een veilige en rijke leeromgeving waarbij alle zintuigen ingezet worden om tot ontwikkeling te komen.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden