Onze visie

De kernvaardigheden vanuit "Kwink" zijn;
-Respect
-Veiligheid
-Persoonlijke ontwikkeling
Deze sociale kernvaardigheden vormen de basis van waaruit we onze leerlingen meenemen in hun eigen leerproces.
Binnen het onderwijsleerproces zorgen kwalitatief goede onderwijskundige personeelsleden voor het aanbod en de verwerking die passend is bij de onderwijsbehoeften van de groepen en/of de individuele leerlingen.

I

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden