Onze visie

De leerkrachten hebben positieve verwachtingen over het effect van hun eigen onderwijs en de mogelijkheden van hun leerlingen.
Elk kind heeft talenten en mogelijkheden. We proberen het beste uit elke leerling te halen.

De Dordtse Til is een veilige plek voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Een goed pegagogisch klimaat is een voorwaarde voor ontwikkeling.
Opbrengstgericht werken is de basis van ons lesgeven. Systematische evaluatie van de leerlingprestaties zijn vanzelfsprekend.
Ruimtes en lokalen worden effectief ingericht als leerrijke omgeving.
De Dordtse Til werkt met een breed onderwijsaanbod. Van cognitief, expressief, lichamelijk tot sociaal-emotioneel.
Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan normen en waarden.
Samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en externe deskundigen is de basis voor succes.
Educatief partnerschap. Samen met ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Telkens zijn we op zoek naar mogelijke verbeteringen voor ons onderwijs. We werken als een lerende organisatie.
In de basis werken we vanuit de BAS-principes. We hanteren de kenmerken van adaptief onderwijs (onderwijs op maat).
Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen leerproces. Ze hebben zelf inzicht in en invloed op hun eigen ontwikkeling.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden