MR, OR en Leerlingenraad

MR
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school.
Momenteel is de mr als volgt samengesteld:

Oudergeleding:
Dennis Weitering (voorzitter)                                                            
Gea Jalving (lid)
Jornes Tieck (lid)     
Johan Smit (aspirant-lid)    

Personeelsgeleding:
Renate Visscher (secretaris)
Anja van Oostrum (lid)
Frank v/d Zanden (lid)            

De locatieleider  is aanwezig bij de vergaderingen, maar is geen lid van de mr.

OR
De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers. Het is daarom belangrijk dat zij weten wat er onder ouders/verzorgers leeft.
De ouderraad is momenteel als volgt samengesteld:

Christine Muskee (penningmeester) 
Jacqueline Mink (secretaris)        
Cariena Walda (lid)          
Alice Doek (lid)                
Linda Muskee (lid)             
Claudia Bruinewoud (lid)
Lysette Bruins (lid)

De positie van voorzitter binnen de ouderraad is nog vacant.

Leerlingenraad
Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:

Kwinten Kuiper (groep 6)
Gwenn Witvoet (groep 6)
Berjan Walda (groep 7)
Luuk Schoenmakers (groep 7)
Marrilyn Kuiper (groep 8)
Jens de Vries (groep 8)
 

                  
 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden